Widiyastuti, Y., Marfuatush Sholikhah, I. Y., & Haryanti, S. (2019). Efek Sitotoksik Formula Jamu Daun Sirsak, Buah Takokak, dan Umbi Bidara Upas terhadap Sel Kanker Payudara MCF-7. Jurnal Kefarmasian Indonesia, 9(2), 140-149. https://doi.org/10.22435/jki.v9i2.1049