SOLEHA, M.; PURBA, A. Uji Daya Antelmetika Ekstrak n-Heksan Rimpang Bangle (Zingiber cassumunar) pada Cacing Ascaris suum secara In Vitro. Jurnal Kefarmasian Indonesia, v. 3, n. 1, p. 19-25, 25 fev. 2013.