Widiyastuti, Y., Marfuatush Sholikhah, I. Y. and Haryanti, S. (2019) “Efek Sitotoksik Formula Jamu Daun Sirsak, Buah Takokak, dan Umbi Bidara Upas terhadap Sel Kanker Payudara MCF-7”, Jurnal Kefarmasian Indonesia, 9(2), pp. 140-149. doi: 10.22435/jki.v9i2.1049.