Widiyastuti, Y., I. Y. Marfuatush Sholikhah, and S. Haryanti. “Efek Sitotoksik Formula Jamu Daun Sirsak, Buah Takokak, Dan Umbi Bidara Upas Terhadap Sel Kanker Payudara MCF-7”. Jurnal Kefarmasian Indonesia, Vol. 9, no. 2, Aug. 2019, pp. 140-9, doi:10.22435/jki.v9i2.1049.